สาระน่ารู้ กับประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ

สาระน่ารู้ กับประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ

สำหรับ กีฬาว่ายน้ำ ถือเป็นกีฬาที่สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากที่สุด หากเทียบกับกีฬาชนิดอื่น ๆ และเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสร้าง ความแข็งแรงให้ร่างกาย และมีวิธีการเรียนรู้การว่ายน้ำที่ถูกต้องก็จะเพิ่มประโยชน์ให้ร่างกายจากกิจกรรมนี้ได้มากขึ้น วันนี้เราจึงมี สาระน่ารู้ กับประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ มาให้เพื่อน ๆ ได้รู้กันค่ะ นอกจากนี้ การว่ายน้ำยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจได้ด้วยนะ

1. ท่าว่ายน้ำที่ใช้กันเป็นประจำ มีทั้งหมด 4 ท่า ได้แก่

ท่าว่ายน้ำที่ใช้กันเป็นประจำ

     1. ท่าฟรีสไตล์ (Crawl หรือ Freestyle)

     2. ท่ากรรเชียง (Backstroke)

     3. ท่ากบ (Breaststroke)

     4. ท่าผีเสื้อ (Butterfly)

     5. ประโยชน์ของการว่ายน้ำ

2. วิธีว่ายน้ำที่ถูกต้อง

     1. ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น สมรรถภาพของร่างกาย และความชำนาญในการว่ายน้ำ    

2. หากใครเพิ่งเริ่มว่ายน้ำ จะต้องมั่นใจว่าตัวเองว่ายน้ำเป็น ควรอบอุ่นร่างกายก่อนลงน้ำเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บ และถ้ามีปัญหาเรื่องการออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์ก่อน

     3. ว่ายน้ำแต่พอดี อย่าหักโหมเกินไป หากเพิ่งเริ่มออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ ควรทำอย่างน้อย 1 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 10 – 30 นาที ให้ชำนาญก่อน

3. หายใจอย่างไรขณะว่ายน้ำ

     การหายใจขณะว่ายน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ผู้ที่ฝึกว่ายน้ำควรหายใจให้ถูกต้อง โดยแต่ละท่าจะมีวิธีหายใจแตกต่างกัน

1. ท่าฟรีสไตล์ (Crawl หรือ Freestyle) คือ การหายใจขณะที่หันศีรษะขึ้น โดยไม่ต้องยกศีรษะขึ้นเหนือน้ำ

2. ท่ากรรเชียง (Backstroke) คือ การหายใจของท่าดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผู้ว่ายน้ำเอง เนื่องขณะว่ายน้ำศีรษะจะหงายขึ้น ทำให้จมูกนั้นอยู่เหนือน้ำ

3. ท่ากบ (Breaststroke) คือ การหายใจตามจังหวะแขน

4. ท่าผีเสื้อ (Butterfly) คือ การหายใจเมื่อสิ้นสุดจังหวะแขนในแต่ละครั้ง

4. ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ

     กีฬาว่ายน้ำ ถือเป็นเป็นกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของหลาย ๆ ครอบครัวด้วยเช่นกัน และทำให้หลายคนชื่นชอบที่จะออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ มาดูกันค่ะว่า กีฬาว่ายน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

1.  ด้านสรีรศาสตร์ (Physiological)

     การว่ายน้ำช่วย ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายในส่วนของ กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ปอด หัวใจ และระบบต่าง ๆ ได้บริหารการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ในร่างกายอย่างสม่ำเสมอ รักษาความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

2. นันทนาการ (Recreation)

     ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนุกสนาน และผ่อนคลาย

3. ด้านสังคม (Social) 

     พัฒนาทักษะทางสังคม สมาชิกในครอบครัวได้พักผ่อนอย่างมีความสุข สนุกสนานร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น

4. ด้านความปลอดภัย (Safety) 

     หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น จมน้ำ สามารถที่จะช่วยตัวเองให้เกิดความปลอดภัยได้ และทุกคนควรฝึกว่ายน้ำให้เป็น เพราะเป็นการเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองและบุคคลอื่น

5. ด้านกิจกรรมพิเศษ (Special)

     การว่ายน้ำช่วยฟื้นฟูและบำบัดจิตใจร่างกายให้กับบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ทางกาย เช่น ตาบอด อัมพาต เป็นง่อย และพิการ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องใช้การว่ายน้ำเข้าช่วย เพื่อฟื้นฟูสภาพผิดปกติเหล่านั้นให้กลับสู่สภาพที่ดีขึ้น

6. ด้านการแข่งขัน (Competitive) 

     ในปัจจุบัน กีฬาว่ายน้ำ มีการจักการแข่งขันกันมากขึ้น เพื่อเปรียบเทียบทักษะระหว่างกัน ให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดแรงจูงใจ ที่จะนำไปสู่การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ

7. ด้านสติปัญญา

      ว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และทักษะหลาย ๆ อย่างประกอบกัน อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาให้มีการเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น

8. ด้านอารมณ์

     สำหรับการว่ายน้ำ แน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน และในขณะที่ว่ายน้ำก็จะทำให้ผู้เล่นมีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวในน้ำ หากว่ายน้ำเป็นระยะเวลานานจนร่างกายมีสมรรถภาพดีแล้ว ก็ทำให้อารมณ์มั่นคงไปด้วย

9. ด้านชื่อเสียงของบุคคล และประเทศชาติ 

     จะเห็นได้ว่านักว่ายน้ำที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักกันมากมายในสังคม และได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ๆ หากสามารถเอาชนะในการแข่งขันระหว่างชาติได้ก็ยิ่งสร้างชื่อเสียงของตัวเองและวงศ์ตระกูล อีกทั้งประเทศชาติก็จะได้รับการยกย่องด้วย

10. ด้านวิชาชีพนักว่ายน้ำ

     หากมีชื่อเสียงจากการแข่งขันระดับสำคัญ ๆ แล้ว มักจะมีสโมสรต่าง ๆ มาจองตัวเพื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพและรายได้มาสู่ตัวเองและครอบครัว  และยังเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ หรือครูสอนว่ายน้ำ ก็ได้

ด้านวิชาชีพนักว่ายน้ำ

    ในปัจจุบัน มีคนมากมายหันมาว่ายน้ำเพื่อลดน้ำหนักกันมากขึ้น อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า กีฬาว่ายน้ำ เป็นกีฬาที่เผาผลาญแคลอรี่ได้มากที่สุด และเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งได้รับความสนุกและประโยชน์อย่างเต็มร้อย สำหรับ สาระน่ารู้ กับประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ เป็นอีกหนึ่งประโยชน์บอกวิธีการว่ายน้ำ และการหายใจที่ถูกต้อง ที่สำคัญควรว่ายน้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุด ควรว่ายน้ำด้วยท่าฟรีสไตล์ จะช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือด ท่ากรรเชียงช่วยเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้น และหากต้องการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สมองแจ่มใส แนะนำให้ว่ายท่าผีเสื้อนะคะ

บทความก่อนหน้า เกมน่าเล่น พีจีสล็อต เกมสล็อต 3 มิติที่คุณสามารถพิชิตได้

เทคนิคพิชิตชัยชนะ จากเกมสล็อต 7 เทคนิคการเล่นสล็อตออนไลน์ แบบง่ายๆที่ใครๆ ก็ทำได้!